JAK PRACUJĘ?

         Sesje terapeutyczne odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu. Spotkanie trwa 50 minut.

         Pierwsze trzy sesje mają charakter konsultacji, które zmierzają do zawarcia kontraktu terapeutycznego. Podczas tych spotkań zarówno klient jak i terapeuta mogą się poznać i zdecydować o dalszej współpracy.

         Wspólnie ustalany jest cel terapii, a także warunki formalne oraz odpowiedzialność każdej se stron.

         W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym psychoterapeuty Gestalt.