PSYCHOTERAPIA GESTALT

         Najważniejszym celem psychoterapii Gestalt jest poszerzanie świadomości, która jest rozumiana szerzej niż tylko w formie intelektualnego wglądu w przyczyny naszych problemów.

         Ważne jest również to co dzieje sie w ciele, w emocjach, a także to, co jest odbierane przez nasze zmysły. W tym podejściu koncentrujemy się przede wszystkim na "tu i teraz". Świadomośc tego, jak funkcjonujemy w świecie prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności za własne wybory.

         W terapii Gestalt zakładamy, że każda jednostka jest zdolna do samoregulacji i posiada wszystkie potrzebne jej narzędzia do zaspakajania własnych potrzeb. Zakłócenia w tym procesie upatrujemy w różnych niedokończonych sprawach i sytuacjach z przeszłości, które zakłócają funkcjonowanie człowieka blokując nasze emocje i powodując różne ograniczenia.

         Cały proces psychoterapii odbywa się w oparciu o relację terapeutyczną, która w tym podejściu jest uważana za czynnik uzdrawiający, prowadzący do samoakceptacji i otwierający drogę do osobistego wzrostu i rozwoju.